RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski financijski sustav, u čijoj imovinskoj strukturi snažno dominiraju banke, dosad se potvrdio kao stabilan i likvidan, unatoč makroekonomskim slabostima koje se ponajprije ogledaju u iznimno visokom dugu prema inozemstvu, deficitu platne bilance i ovisnosti o uvozu. Osiguravajući sektor u RH, važna sastavnica financijskog sustava, izložen je globalnoj financijskoj krizi barem na dvije razine. Prvo, financijska je kriza srušila gospodarski rast pa se u recesiji sasvim sigurno može očekivati pad potražnje za osiguranjem. Drugo, budući da na institucijskoj razini osiguravajuća društva preuzimaju rizike iz realnog sektora, a oni su potencirani razmjerima krize, pojavljuje se problem pokrića isplate šteta i osiguranih svota iz prikupljenih premija i financijske imovine. U tom smislu, investicijski portfelji izloženi su svim rizicima svojstvenih tržištima kapitala. Ta druga razina izloženosti za hrvatske institucije osiguranja predstavlja najveći izazov jer se padom domaćih i inozemnih tržišta kapitala treba suočiti s priznavanjem velikih gubitaka od ulaganja, što podrazumijeva preispitivanje investicijskih politika i rizičnih apetita menadžera.

  1. UVOD
  2. POKAZATELJI I REFLEKSIJE GLOBALNE KRIZE
  3. UTJECAJ KRIZNOG ŠOKA NA VRIJEDNOST IMOVINE HRVATSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
  4. IMPLIKACIJE KRIZE NA TRŽIŠTE OSIGURANJA
  5. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)