Pravni okvir od početka 2009.

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 2.2009
Članak:
Pravni okvir od početka 2009.
Stranica:
12.
Autor/i:
Sažetak:
U ovom dijelu priloga časopisu daje se pročišćeni tekst Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.S obzirom na to da u vrijeme pisanja ovog priloga nije bio poznat broj Narodnih novina u kojima će biti objavljena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, on nije ni naveden.U pročišćenom tekstu odredbe osnovnog teksta Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08.) koje su promijenjene, otisnute su podebljanim slovima. Promijenjen je i dio Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija koji se odnosi na Računski plan. Njegove su promjene isto otisnute podebljanim slovima. U dijelu Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija koji se odnosi na financijske izvještaje promijenje nisu Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima, a dodan je Skraćeni račun prihoda i rashoda.
Hashtags:
#Neprofitno