RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 12/08., objavili smo prvi dio članka o dualističkim sustavima i međusobnim odnosima ovlasti organa dioničkog društva u nas. U ovome broju našega časopisa nasvaljamo s obradom ove aktualne tematike.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)