RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autor razmatra jedan slučaj iz sudske prakse u kojemu su sudovi visinu novčane tražbine koja ne proistječe iz ugovornog odnosa utvrđivali na temelju strane valute. Pritom se kao sporno pitanje pojavilo koji tečaj strane valute treba uzeti u obzir pri utvrđivanju visine naknade štete koju treba dosuditi u domaćoj valuti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)