Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma, kvara i tehnološkog manjka na proizvodima

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2008
Članak:
Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma, kvara i tehnološkog manjka na proizvodima
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom članku obrađujemo manjkove s motrišta poreznih propisa te odluka HGK odnosno HOK-a donesenih temeljem tih propisa. Kao što je poznato porezni propisi nisu jednoznačno ni konzistentno odredili pristup oporezivanju manjkova pa se može dogoditi različito postupanje poreznih obveznika pri nastajanju i oporezivanju pojedinih oblika manjkova.Također valja voditi računa i o tome da ni manjkovi nisu jednoznačna veličina koja se oporezuje već njenom pojavom. Uzroci manjkova su brojni i različiti, a pojedini porezni propisi te uzroke prihvaćaju kao takve, a pojedini s, druge strane ne razrađuju manjkove prema uzorcima.
  1. MANJAK U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
  2. MANJAK U SUSTAVU POSEBNIH POREZA (TROŠARINA)
  3. PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK U SLUČAJU MANJKA
  4. PRIZNAVANJE MANJKA PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA DOBITAK
  5. PRIMJENA ODLUKA HGK-a I HOK-a
  6. INTERNI AKTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA O NORMATIVIMA I MANJKU
Hashtags:
#Računovodstvo