RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2009
  • Članak:Zašto ne i mi - uvodnik
  • Stranica:15.
  • Autor/i:Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)