RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Počinje nova školska odnosno akademska godina, a kao potpora za školovanje redovitim učenicima i studentima se prema poreznim propisima do propisanih svota mogu dodijeliti stipendije bez obveze oporezivanja.Jednako tako isplatitelji stipendija trebaju imati na umu da stipendije koje, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, ne podliježu plaćanju poreza na dohodak ne podliježu ni obvezi plaćanja posebnog („kriznog“) poreza. Svota stipendije koja se isplaćuje iznad neoporezive predstavlja primitke koji su oporezivi. U tom slučaju može doći i do obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza. U nastavku članka pročitajte koje uvjete trebaju ispuniti isplatitelji pri isplati neoporezive stipendije učenicima i studentima1 te u kojem slučaju možebitno trebaju obračunati i platiti porez na način propisan za drugi dohodak te samim time i posebni porez.

 1. UVOD
 2. VJERODOSTOJNE ISPRAVE O ISPLATI STIPENDIJE
 3. ISPLATA STIPENDIJA I NJIHOV POREZNI POLOŽAJ
 4. ISPLATA STIPENDIJE IZVANREDNOM STUDENTU
 5. KOJE STIPENDIJE PODLIJEŽU PLAĆANJU POSEBNOG POREZA
 6. MOŽE LI STUDENT PRIMATI VIŠE VRSTA STIPENDIJA
 7. MOŽE LI SE STIPENDIJA ISPLAĆIVATI ZA VRIJEME LJETNIH MJESECI
 8. JEDNOKRATNA ISPLATA STIPENDIJE ZA VIŠE MJESECI
 9. OBVEZA ISPLATE STIPENDIJE NA ŽIRO-RAČUN
 10. UTJECAJ PRIMLJENE STIPENDIJE NA PRIZNAVANJE OSOBNOG ODBITKA
 11. Godišnja prijava poreza na dohodak studenata i učenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)