RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o javno-privatnom partnerstvu objavljen je u Narodnim novinama, br. 129/08. od 7. studenog 2008. (dalje: Zakon o JPP-u ili ZJPP). U tom je zakonu bilo predviđeno da će se donijeti četiri posebne uredbe za provedbu tog zakona, i to u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu. Uredbe su trebale biti objavljene do 15. veljače 2009., a objavljene su nakon 180 dana, i to u Narodnim novinama, br. 56. od 13. svibnja 2009. te su stupile na snagu 21. svibnja 2009. Ove se uredbe odnose i na sklapanje onih koncesija koje sadržavaju obilježja javno-privatnog partnerstva, tako da će u takvim slučajevima, osim postupka predviđenog u Zakonu o koncesijama (Nar. nov., br. 125/09. od 29. rujna 2009., dalje: ZK), njihovo odobravanje biti također podvrgnuto i postupku predviđenom ovim uredbama.1 Što su donijele Uredbe o JPP-u i koliko će ohrabriti privatne investitore, možete zaključili kad pročitate ovaj članak.

  1. Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP
  2. Uredba o sadržaju JPP ugovora
  3. Uredba o nadzoru provedbe JPP projekata
  4. Uredba o izobrazbi sudionika
  5. Općenito o postupku odobravanja
  6. Registar JPP ugovora
  7. Argumenti „za“ i „protiv“ JPP-a
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)