Lokalni izbori – izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Lokalni izbori – izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:
Izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave te izbore za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba kao nositelja izvršne vlasti u tim jedinicama skraćeno nazivamo lokalnim izborima. Dakle, na tim izborima osim nositelja izvršnih ovlasti, biraju se i članovi općinskih vijeća, gradskih vijeća, županijskih skupština te Skupštine Grada Zagreba. Oni se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. Na ovim lokalnim izborima (2009. god.) po prvi puta su neposredno birani općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba zajedno s njihovim zamjenicima.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo