Povreda prava razmjernosti – komentar novije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Povreda prava razmjernosti – komentar novije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
U radu se komentira odluka Ustavnog suda broj U-III-1297/2009 od 05. ožujka 2009. god. Radi se o odluci koja je od iznimne važnosti za cjelokupan odnos vjerovnika i dužnika jer ta  odluka favorizira dužnika, i to ne samo in concreto, nego sa učinkom i na sve druge takve odnose. Autor naglašava da bi, po uzoru na zapadne primjere, pored objavljivanja na web stranicama i u  državnom službenom glasilu, odluke ovog značenja trebale biti i na druge načine učinjene dostupnijim javnosti, npr. putem izvješća u dnevnim i/ili drugim tiskovinama i sl. Ovaj tekst predstavlja jedan pokušaj da se navedeni nedostatak, barem u maloj mjeri, kompenzira.
Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo, #Pravo, #UpravnoPravo