Zakonska zaštita „zviždača“

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Zakonska zaštita „zviždača“
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Članak se bavi osobama koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju (tzv „zviždači“) s naglaskom na zaštitu koju takvim osobama pružaju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske. Autor naglašava da korupcija ugrožava gospodarstvo i temeljne vrijednosti građanskog društva. U pravilu, prve spoznaje o postojanju korupcije, imaju zaposlenici u državnim tijelima ili trgovačkim društvima kojima su takve informacije dostupne. No većinom takve osobe uslijed niza razloga, ne prijavljuju korupciju zbog čega je postojanje koruptivnih radnji u načelu teško otkriti. Stoga je poticanje i zakonska zaštita osoba koje u dobroj vjeri upozoravaju na korupciju ili otkrivaju postojanje takvih djela važna karika u borbi protiv korupcije. Republika Hrvatska je u niz zakona ugradila odredbe kojima se osoba „zviždača“ štiti od otkaza, odnosno od pozivanja na odgovornost, uskraćivanja zakonskih prava te od svih oblika zlostavljanja.
Hashtags:
#KaznenoPravo, #Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo