RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Konačnoj provjeri točnosti iskazivanja poslovnih događaja pristupa se posredno, pomoću popisa imovine i obveza. Nakon obavljenog popisa uspoređuju se knjigovodstveni podatci sa stvarnim podatcima, dakle onima što su utvrđeni popisom. O tome kako nadoknaditi manjak, odnosno kako postupati s viškom, odlučuju u pravnim osobama, osobe, odnosno tijela koja imaju za to ovlasti. Knjigovodstvo samo iskazuje razlike i način njihova likvidiranja. Računovodstveni propisi samo su postavili neka posebna pravila popisa i uvjetuju način iskazivnja popisnih razlika u poslovnim knjigama. Iako se od početka 2008. primjenjuju izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 127/07.), one nisu promijenile odredbe do tada važećeg istoimenog pravilnika u vezi s popisima. Dakle, popis i sve aktivnosti oko njega mogu se napraviti na jednak način kao i za 2007. i popisne razlike se mogu proknjižiti na jednak način kao što su se proknjižile za 2007.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)