RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Materiju nadmetanja i dodjele javnih radova i javnih usluga, te zajedničko djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom regulira novi Zakon o javno privatnom partnerstvu. Javni sektor je u ovom slučaju proizvođač i ponuđač koji na temelju ugovora određuje vrstu i obim posla ili usluge, a privatni sektor potražuje takav odnos uz pretpostavku da može osigurati svoj poslovni interes odnosno profit. Novi Zakon o koncesijama regulira postupak nadmetanja, dobivanja i ugovaranja koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge. Navedenim zakonima se usklađuju pravo Republike Hrvatske s pravom Europske unije što pomaže hrvatskom gospodarstvu da bude privlačnije za domaće i strane ponuditelje javnih radova i javnih usluga.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)