RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Određenim skupinama subjekata se, kao i prošle godine, dopušta povrat plaćenoga poreza na dodanu vrijednost u 2008. Postupak povrata poreza na dodanu vrijednost već je ustaljen. Uređen je posebnim naputcima koje autorica u nastavku obrazlaže.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)