RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih služba zaključili su 31. srpnja 2007. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Ugovorene strane imenovale su Povjerenstvo za tumačenje odredaba i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora i obvezne su pridržavati se danog tumačenja. U članku koji je objavljen u časopisu RRiF, br.3/08., objavljen je pregled tumačenja tog Povjerenstva koja su dana u 2007. i dio tumačenja danih u 2008. U ovom se članku nalazi istovrsni pregled tumačenja danih naknadno.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)