RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Javne nabave znatno su utjecale na razvoj tržišta jer su se gospodarski subjekti, kao pravne i fizičke osobe koje na tržištu nude robe, usluge i radove, pravnim uređivanjem toga područja morali početi ponašati u uvjetima veće konkurencije na drukčiji način, koji je predstavljao znatni odmak od dotadašnje prakse sklapanja ugovora između države i privatnog sektora. Unošenje tržišnih elemenata u područje javne nabave znatno se odrazilo na ukupnu konkurentnost nacionalnog gospodarstva. Stoga i zakonska regulativa toga značajnog područja mora slijediti suvremene tokove tržišnoga gospodarstva, a odraz toga su i aktualne novele Zakona o javnoj nabavi, prikaz kojih autor ovoga članka iznosi u nastavku teksta.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)