Računovodstvo državnih potpora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Računovodstvo državnih potpora
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Državne potpore u vremenima krize imaju sve veće značenje za poduzetnike i građanstvo. Kao jedan se od uzroka krize u hrvatskom društvu u javnosti često ističu i prevelike državne potpore koje se daju pojedinim poduzetnicima (djelatnostima, područjima, kategorijama stanovništva i sl.) budući da brojne druge građane i poduzetnike demotivira što je tipičan način ponašanja u netransparentnom, nedosljednom i od slučaja do slučaja uređivanom sustavu državnih potpora. U ovom članku obrađujemo pitanje knjigovodstvenog motrišta državnih potpora i mogućnosti objavljivanja koje računovodstveni standardi traže za državne pomoći za poduzetnike pravne osobe odnosno fizičke osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo.U ovom se članku ne obrađuju državne potpore u poljoprivredi.
  1. Uvod
  2. Razlika između državnih potpora i državnih pomoći
  3. Knjigovodstvo državnih potpora
  4. Vraćanje državnih potpora
  5. Državne pomoći
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo