Računovodstveni i porezni položaj softvera

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Softver je posebna stavka u bilanci društva iz skupine nematerijalne imovine. Ovisno o tome kako se nabavlja, katkad ima i poseban porezni položaj. O poreznom položaju softvera s motrišta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak te kako evidentirati ulaganja u softver, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvodne napomene
  2. Softver kao dugotrajna nematerijalna imovina
  3. Softver nabavljen na tržištu
  4. Proizvodnja softvera u vlastitoj izvedbi
  5. Softver kao trgovačka roba
  6. Porezni položaj softvera s motrišta poreza na dodanu vrijednost
  7. Porezni položaj softvera s motrišta poreza na dobitak
  8. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo