Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2009.
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:
Prema programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 65/08.) za razdoblje od 2008. do 2012., statistička se izvješća za devetomjesečno razdoblje dostavljaju na već poznatim pripadajućim tiskanicama TSI-POD, TSI-BAN, TSI-OS-RE i S-PR-RAS-NPF.
  1. Obveznici sastavljanja statističkog izvještaja
  2. Opće napomene i specifičnosti u vezi s ispunjavanjem obrasca TSI-POD
  3. Investicije u dugotrajnu imovinu4. Način predaje izvještaja
Hashtags:
#Računovodstvo