Smanjenje vrijednosti potraživanja i obračunska plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Smanjenje vrijednosti potraživanja i obračunska plaćanja
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Praktikum proračunskog računovodstva
  1. Smanjenje vrijednosti potraživanja za prihode
  2. Neka obračunska plaćanja
Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoKorisnikProračuna