Dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  •  Praktikum neprofitnog računovodstva
    1. Dodatno ulaganje na vlastitoj dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
    2. Dodatno ulaganje na tuđoj dugotrajnoj nefinancijskoj imovini
    Hashtags:
    #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo