Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2009.
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
 Neprofitne organizacije koje vode dvostavno knjigovodstvo moraju za razdoblje siječanj – rujan 2009. sastaviti i FINA-i dostaviti obrazac S-PR-RAS. On se sastavlja i dostavlja do 20. listopada 2009.Temelj za popunjavanje obrasca su podatci koji su iskazani na knjigovodstvenim računima. O sadržaju knjigovodstvenih računa pisano je u časopisima RRiF i u nizu priloga časopisu RRiF, Poslovanje neprofitnih organizacija.
  1. Uvod
  2. Obrazac S-PR-RAS
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo