Adekvatnost kapitala investicijskih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Adekvatnost kapitala investicijskih društava
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: Mijo Jozić
Sažetak:
 U ovome se članku iznosi pravna osnova, način izračuna, rokovi i način izvještavanja investicijskih društava o adekvatnosti kapitala. S ciljem usklađenja domaćih propisa s pravnom stečevinom Europske unije doneseni su i odgovarajući propisi u području pružanja financijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, što je djelomice pojašnjeno u ovom članku.1. Bazel II smjernice o adekvatnosti kapitala 2. Izračun minimalne svote kapitala3. Rizici i kapitalni zahtjevi4. Rokovi i način izvještavanja
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog