Metoda vrednovanja upravljačkih opcija (real option) pri ocjeni i planiranju investicijskih projekata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Metoda vrednovanja upravljačkih opcija (real option) pri ocjeni i planiranju investicijskih projekata
Stranica:
97.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Ocjena investicijskih projekata u hrvatskoj se gospodarskoj praksi uz statičku ocjenu u pravilu provodi primjenom metoda diskontiranog tijeka novca, metodom neto sadašnje vrijednosti i metodom interne stope rentabilnosti. Uz metode diskontiranog tijeka novca, u posljednje se vrijeme u poslovnoj praksi razvijenih zemalja sve više rabe i suvremene metode vrednovanja, npr. metoda upravljačkih opcija (real option). Polazište ove metode su modeli vrednovanja financijskih opcija. Pritom je nužno naglasiti da se metoda upravljačkih opcija rabi kao nadopuna, a ne zamjena tradicionalnim metodama vrednovanja, a sve s ciljem donošenja optimalne poslovne odluke. Više o tome u nastavku članka.
  1. Usporedba tradicionalnih metoda i metode upravljačkih opcija
  2. Vrste upravljačkih opcija
  3. Vrednovanje upravljačkih opcija
  4. Black&Scholes metoda vrednovanja upravljačkih opcija
Hashtags: