Pregled društva prije preuzimanja ili spajanja (Due diligence)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Pregled društva prije preuzimanja ili spajanja (Due diligence)
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vladimir LASIĆ
Sažetak:
Donošenje strateške odluke o preuzimanju ili spajanju druge pravne osobe vrlo je odgovorna i delikatna aktivnost jer su u pitanju mnogobrojna nepoznata motrišta poslovanja i financijskog položaja druge pravne osobe.  Naime, nisu dovoljno pouzdane informacije s burze, ako pravna osoba kotira na burzi, jer su tečajevi dionica vrlo promjenjivi. Nisu dovoljne informacije iz financijskih izvještaja jer ne obuhvaćaju sva motrišta poslovanja i pružaju informacije o prošlim događajima, a ne o sadašnjim i budućim tijekovima poslovanja. Autor u ovom članku piše o provedbi posebne metode složenijeg sagledavanja pravnog, ekonomskog, tehničkog, financijskog i računovodstvenog stanja društva, tzv. due diligence.
  1. Uvod
  2. Svrha i cilj provedbe due diligencea
  3. Definicija i obuhvat due diligencea
  4. Zaključci i upozorenja
Hashtags: