Zastara – o primjeni građansko-pravnih pravila u poreznom pravu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Zastara – o primjeni građansko-pravnih pravila u poreznom pravu
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Institut zastare doprinosi pravnoj sigurnosti sudionika pravnih odnosa, a primjenjuje se u područjima privatnog i javnog prava. Načelno se smatra da je zastara institut građanskog prava pa ne čudi što porezni propisi upućuju na supsidijarnu primjenu propisa građanskog prava o zastari. No razlike između instituta zastare u građanskom pravu i zastare u poreznom pravu su velike i bitne te potvrđene kroz praksu. Uočene razlike dovode do zaključka da se u poreznom postupanju i sudstvu samo iznimno mogu primijeniti pravila o građansko-pravnoj zastari. U protivnom dolazi do narušavanja pravne sigurnosti.
  1. Uvodne napomene
  2. Općenito o zastari
  3. Pravne posljedice zastare
  4. Zakonski okvir zastare u građanskom i poreznom pravu
  5. Zastarni rokovi i njihovo računanje
  6. Prigovor zastare
  7. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Porezi