Zahtjev za potpore za očuvanje radnog mjesta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Zahtjev za potpore za očuvanje radnog mjesta
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
S ciljem očuvanja broja zaposlenih osoba u RH donesen je Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 94/09., dalje: Zakon), prema kojem poslodavci (trgovačka društva, fizičke osobe koje zapošljavaju radnike) uz zadovoljenje određenih uvjeta ostvaruju potporu za svoje radnike. Zahtjev za potporu podnosi se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (dalje: HZZ). HZZ je donio uputu o načinu na koji to mogu učiniti i o uvjetima koji trebaju biti zadovoljeni pa o tome pišemo u nastavku ovog članka.
  1. Uvjeti za ostvarivanje potpore
  2. Vrste potpora i način obračuna
  3. Podnošenje zahtjeva za potporu
  4. Razdoblje ostvarivanja potpore
  5. Obveze poslodavca za vrijeme uporabe potpore
  6. Što poslodavac treba obaviti kad zaprimi potporu
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo