Raskid ugovora o radu prema sudskoj odluci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Raskid ugovora o radu prema sudskoj odluci
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Jedan od sedam načina prestanka ugovora o radu određenih Zakonom o radu je prestanak odlukom nadležnoga suda. Taj se institut našega radnog prava razrađuje u čl. 123. ZR-a pod nazivom „Sudski raskid ugovora o radu“. O navedenom načinu prestanka ugovora o radu pročitajte u nastavku teksta
  1. Uvod
  2. Pravo na naknadu štete i naknadu plaće
  3. Prestanak radnog odnosa i zaključenje glavne rasprave
  4. Naknada štete zbog sudskog raskida ugovora o radu
  5. Ništavost odluke o otkazu ugovora o radu i sudski raskid
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo