Troškovi promidžbe i reprezentacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

S računovodstvenog je motrišta promidžba nesporno trošak tekućeg razdoblja i porezno priznani izdatak. Troškovi promidžbe poistovjećuju se katkad s darovanjima prigodom pojedinih blagdana ili obljetnica trgovačkog društva, kada se teško može razlikovati od reprezentacije. Troškovi reprezentacije su različiti tipovi troškova koji se pojavljuju pri konzumaciji, čašćenju ili nekom drugom obliku ugošćavanja poslovnih partnera pri sklapanju poslova, na proslavama ili nekim drugim prigodama. Reprezentacija se djelomično priznaje kao rashod u smislu poreza na dobitak. U ovom članku autor razmatra razne oblike troškova promidžbe i reprezentacije te njihovo porezno i knjigovodstveno motrište.

  1. Troškovi promidžbe, reprezentacije i darivanja dopušteni su
  2. Promidžba i reprezentacija
  3. Troškovi reklame
  4. Darovi i sponzorstva
  5. Reprezentacija
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo