Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Jedno od osnovnih računovodstvenih zahtjeva koje proizlazi iz računovodstvenih standarda nalaže iskazivanje imovine po fer vrijednosti. Svođenje imovine na fer vrijednost rezultira povećanjem ili smanjenjem vrijednosti imovine, odnosno povećanjem rashoda ili prihoda. Pritom rashodi nastali s osnove svođenja imovine na fer vrijednost nisu uvijek porezno priznati. Kako postupiti pri svođenju potraživanja na fer vrijednost, odnosno kako evidentirati vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca u knjigovodstvu, te kakav je porezni položaj takvih vrijednosnih usklađenja i otpisa, opširnije pročitajte u nastavku članka.

  1. Obveza provedbe vrijednosnog usklađenja
  2. Knjigovodstveno evidentiranje vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
  3. Porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo