Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Godišnji popis imovine i obveza jedan je od nužnih uvjeta kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni te kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja donosili primjerene poslovne odluke. Iz toga razloga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provedbe popisa. Jednako je tako i zahtjevima HSFI i MSFI uređeno da financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. Što pri popisivanju imovine i obveza treba imati na umu, pročitajte u nastavku članka. O porezno dopuštenim razinama kala, rasipa, loma, kvara i tehnološkog manjka pročitajte u sljedećem broju RRiF-a.

  1. Obveza provedbe godišnjeg popisa (inventure)
  2. Redovit i izvanredan popis (inventura)
  3. Organizacija popisa (inventure)
  4. Popisno povjerenstvo i plan popisa
  5. Provedba godišnjeg popisa
  6. Elaborat o obavljenom godišnjem popisu
  7. Odlučivanje o popisnim razlikama
  8. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo