Računovodstvo uređenja okoliša

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Računovodstvo uređenja okoliša
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

Građevinski objekti i pripadajuća zemljišta u velikim trgovačkim društvima čine znatan dio imovine pa je nastanak troškova uređenja okoliša u tim društvima učestala pojava. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje troškova uređenja okoliša koji nastaju kod izgradnje putova, kanala, parkirališta, ograda, sadnje drveća i drugog ukrasnog bilja na zelenim površinama, uzimajući pritom u obzir i porezno motrište takvih izdataka.

  1. Uvod
  2. Ulaganja u putove i ceste, parkirališta, ograde, kanale i sl.
  3. Ulaganja u sadnju cvijeća i drugoga ukrasnog bilja
  4. Otuđenje ulaganja u okoliš
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva