RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Praktikum proračunskog računovodstva
  • U sadržaju članka opisani su postupci knjiženja vezani uz događaje nastale uz primjenu valutne klauzule. Zatim su opisani obračuni i knjiženja troškova službenih putovanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)