Godišnji otpis vrijednosti imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Godišnji otpis vrijednosti imovine
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

   Imovina jesu resursi koje neprofitna pravna osoba kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih u budućnosti očekuje koristi u obavljanju djelatnosti. Vrijednost dugotrajne imovine postupno se smanjuje i s te joj se osnove smanjuje nabavna/procijenjena vrijednost. Obveznici primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija obvezni su pri smanjenju vrijednosti dugotrajne imovine provoditi obračun amortizacije odnosno otpis (ispravak) vrijednosti u skladu s popisom stopa amortizacije dugotrajne imovine koji je sastavni dio navedene Uredbe.

  1. Dugotrajna imovina
  2. Amortizacija ili ispravak vrijednosti
  3. Donacija povezane s dugotrajnom nefinancijskom imovinom
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo