Konačni obračun poreza iz plaća za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Konačni obračun poreza iz plaća za 2009.
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

    Sastaviti konačni obračun plaće pri zadnjoj isplati u godini nije samo mogućnost nego i obveza poslodavca. To je obveza ako plaće nisu redovito isplaćivane u tijeku poreznog razdoblja (godine) radnicima koji su u cijeloj 2009. bili zaposleni i radili kod poslodavca, a u 2009. nisu mijenjali prebivalište odnosno uobičajeno boravište između mjesta i gradova u kojima je propisano plaćanje prireza. No poslodavac može, iako nije obvezan, sastaviti konačni obračun poreza i prireza iz plaća i ako su plaće redovito isplaćivane, ali u nejednakim svotama, što je u pojedinim mjesecima dovelo do većeg opterećenja porezom na dohodak i prirezom. Opširnije o obvezi, razlozima i načinu sastavljanja konačnog obračuna poreza iz plaća za 2009., pišemo u ovom članku.

  1. Obveza sastavljanja konačnog obračuna plaće
  2. Razlozi zbog kojih je propisana obveza sastavljanja konačnog obračuna poreza iz plaće
  3. Kada poslodavac može, ali nije obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaće
  4. Porezni razredi i porezne stope koje se primjenjuju kod konačnog obračuna plaće za 2009.
  5. Sastavljanje konačnog obračuna
  6. Korisno je sastaviti konačni obračun plaće i kada to poslodavac nije obvezan učiniti
  7. Obveza dostavljanja podataka o porezno priznatim premijama osiguranja
Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja