RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mali i srednji poduzetnici često se u praksi susreću s potrebom izrade projekcije financijskih izvješća. Ta potreba nastaje iz najmanje dva razloga: prvo, u postupku podnošenja kreditnih zahtjeva kreditor često, u okviru kreditne dokumentacije, propisuje obvezu izrade projekcije financijskih izvješća i, drugo, poduzetnikovo poslovno okruženje, kod ugovaranja većih poslova, nameće potrebu iskazivanja brojčanih pokazatelja učinaka određenog posla prije njegova konačnog zaključenja, a koji se sublimira u projekciji financijskih izvješća. Projekcija financijskih izvješća bitna je i jer se njome utvrđuje potreba za dodatnim kratkoročnim izvorima financiranja. U ovom će se članku predočiti jednostavna metoda izrade projekcije financijskih izvješća.

  1. Pretpostavke za izradu projekcije financijskih izvješća
  2. Projekcija poslovnih politika i elemenata poslovnog rezultata
  3. Projekcija računa dobitka i gubitka
  4. Projekcija bilanci
  5. Projekcija izvješća o novčanim tokovima
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)