Ustupanje ili cesija prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Ustupanje ili cesija prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
Stranica:
121.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

U uvjetima gospodarske krize i smanjenja likvidnosti, poslovni subjekti često svoja potraživanja i obveze nastoje namiriti obračunskim putem bez uporabe novca, a što se obavlja kompenzacijom, asignacijom, preuzimanjem duga te cesijom ili ustupanjem potraživanja. Tako je i odredbama Općega poreznog zakona, čije izmijenjene odredbe od 1. siječnja 2009. u svom poslovanju obvezno primjenjuju pravne i fizičke osobe, u naš porezni sustav uveden institut prava na ustupanje, zaloga te pljenidbe potraživanja što ih porezni obveznici imaju prema poreznom tijelu. Temeljem pisanog ugovora o ustupu (cesiji), porezni obveznik – trgovačko društvo ili obrtnik može ustupiti svoje potraživanje s naslova poreza nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Pisani je ugovor o ustupu obvezujući za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem ne provodi ovršni postupak. Osoba kojoj se ustupa pravo na potraživanje može biti fizička ili pravna i ne mora biti porezni obveznik. U nastavku članka pročitajte koje elemente treba sadržavati ugovor o ustupu potraživanja, koje postupke poduzima ovlašteni službenik Porezne uprave nakon zaprimanja ugovora te u kojem iznimnom slučaju dostavljeni ugovor nije obvezujući za porezno tijelo.

  1. Uvod
  2. Pojam i osnovna obilježja porezno-dužničkog odnosa
  3. Podmirenje obveza za poreznog dužnika od treće osobe i solidarnog dužnika
  4. Ustup prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
  5. Postupci koje provodi službenik u ispostavi Porezne uprave nakon zaprimanja ugovora o ustupu
  6. Donošenje izjave o prijeboju i rješenja kojim se odobrava povrat poreza od strane Porezne uprave
  7. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Porezi