Što donosi novi Zakon o trošarinama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Što donosi novi Zakon o trošarinama
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Zakon o trošarinama objavljen je u Nar. nov., br. 83. od 15. srpnja 2009., a stupa na snagu 1. siječnja 2010. Predmetnim je zakonom usklađen trošarinski porezni sustav oporezivanja u RH s pravnom stečevinom EU, a primjenjuje se na energente (uključujući prirodni plin, ugljen i koks) i električnu energiju, alkohol i alkoholna pića te duhanske proizvode. Novim Zakonom o trošarinama nije obuhvaćeno oporezivanje posebnim porezom na kavu, bezalkoholna pića, luksuzne proizvode, osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. O oporezivanju posebnim porezom na kavu i bezalkoholna pića pišemo u ovom broju časopisa RRiF, a o luksuznim se proizvodima može pročitati u RRiF-u br. 8/09., str. 88. Oporezivanje posebnim porezom na osobne automobile, plovila i zrakoplove obrađeno je u časopisima RRiF, br. 8/09 – PRILOG, str. 32., i PiP, br. 9/09., str. 8. Opširnije o tome što donosi novi Zakon o trošarinama piše u nastavku naša suradnica iz Središnjeg ureda – Carinske uprave.

 1. Uvod
 2. Novi instituti trošarinskog prava
 3. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika
 4. Kretanje trošarinskih proizvoda kroz sustav odgode plaćanja trošarine
 5. Isprave koje prate trošarinske proizvode
 6. Obveznici plaćanja trošarine
 7. Nastanak obveze obračunavanja trošarine
 8. Plaćanje trošarine
 9. Obračuni trošarine i izvješća
 10. Evidencije koje vodi trošarinski obveznik
 11. Povrat plaćene trošarine
 12. Trošarinsko oslobođenje
 13. Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem trošarine
 14. Osnovne izmjene vezane za oporezivanje trošarinskih proizvoda
 15. Postupovne te prijelazne i završne odredbe
 16. Zaključak
Hashtags:
#Porezi