Oporezivanje bezalkoholnih pića posebnim porezom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Oporezivanje bezalkoholnih pića posebnim porezom
Stranica:
142.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Oporezivanje proizvoda posebnim porezima (trošarinama, akcizama) u hrvatskom poreznom sustavu zauzima bitno mjesto, i to ne samo zbog visokih svota koje opterećuju prodajne cijene te povećavaju osnovicu za PDV nego i zbog dosta čestih promjena. Posebni porez na bezalkoholna pića jedan je od poreza iz navedene skupine koji od svih proizvoda koji se oporezuju posebnim porezima zauzima posljednje mjesto u strukturi prihoda Državnog proračuna. Od 1. siječnja 2010. primjenjuje se novi Zakon o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09.), međutim odnosi se samo na oporezivanje alkohola i alkoholnih pića, piva, duhanskih proizvoda i energenata. Kako oporezivanje bezalkoholnih pića posebnim porezom nije obuhvaćeno novim Zakonom o trošarinama, proizvođači i uvoznici bezalkoholnih pića će i nadalje primjenjivati važeći Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića kao i ostale provedbene propise iz tog područja. Tko su porezni obveznici obračunavanja i plaćanja ovog posebnog poreza i koje su posebnosti u obračunu, može se pročitati u nastavku članka.

  1. Zakonski okvir – propisi koji uređuju oporezivanje posebnim porezom na bezalkoholna pića
  2. Prikaz bitnijih stajališta Ministarstva financija – Carinska uprava u vezi s oporezivanjem posebnim porezom na bezalkoholna pića
  3. Što je predmet oporezivanja, tko su obveznici obračunavanja poreza, visina posebnog poreza na bezalkoholna pića, oslobođenja
  4. Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza kod uvoznika
  5. Obračunavanje posebnog poreza kod proizvođača
  6. Izvješćivanje o plaćenom posebnom porezu
Hashtags:
#Porezi, #Trošarine, #TrošarineBezalkoholnaPića