Oporezivanje kave posebnim porezom i označavanje markicama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Oporezivanje kave posebnim porezom i označavanje markicama
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Tina PETER
Sažetak:

Uvođenje markica za označavanje proizvoda u prometu u RH jedan je od oblika nadzora duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića te brašna. Time se kvalitetnije prati promet robe te lakše i brže zamjećuju nezakoniti postupci. Zakonom o posebnom porezu na kavu te Pravilnikom o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za kavu uređuju se prava i obveze obveznika posebnog poreza na kavu. Napominjemo da se od 1. siječnja 2010. primjenjuje novi Zakon o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09.), no ne odnosi se na oporezivanje posebnim porezom na kavu. Posebni se porez na kavu i nadalje obračunava i plaća prema važećim propisima. Autorica u nastavku pojašnjava postupke oko pribavljanja, rukovanja i izvješćivanja o markicama za kavu, obračun i plaćanje posebnog poreza na kavu.

  1. Temeljne odredbe
  2. Posebni porez na kavu
  3. Promet kave
  4. Izvješćivanje
  5. Zaključak
Hashtags:
#Porezi, #Trošarine, #TrošarineKava