Postupanja s carinskim deklaracijama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Postupanja s carinskim deklaracijama
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Sažetak:

U postupku carinjenja robe i u postupku kojim se naknadno provjeravaju podatci iz carinskih deklaracija deklarant ima na raspolaganju različite metode i instrumente koji mu omogućuju ispravnu provedbu odnosno ispravno okončanje zahtijevanoga carinskog postupka. U ovome je članku napisano o kojim je metodama i instrumentima riječ.

  1. Uvod
  2. Popunjavanje i podnošenje carinske deklaracije
  3. Prihvaćanje i provjera carinske deklaracije
  4. Puštanje robe
  5. Potvrđivanje i obračun deklaracije
  6. Ispravak podataka u carinskoj deklaraciji
  7. Poništavanje carinskih deklaracija
  8. Povrat ili otpust carinskog duga
  9. Zaključak
Hashtags:
#Carine, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo