Posebni uvjeti za obavljanje direktne prodaje putem zastupnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Posebni uvjeti za obavljanje direktne prodaje putem zastupnika
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne (izravne) prodaje putem zastupnika (Nar. nov., br. 102/09. – dalje: Pravilnik) kojim se propisuju uvjeti za obavljanje poslova izravne prodaje kao posebnog oblika trgovine na malo izvan prodavaonica stupio je na snagu 3. rujna 2009. Na ugovore koje trgovci sklapaju s potrošačima sami ili putem zastupnika kad svoje proizvode ili usluge prodaju na malo putem izravne prodaje, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/08., 79/09. i 89/09. – dalje: ZoZP) o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostorija trgovca. U ovom članku pišemo kako i pod kojim uvjetima propisanim odredbama novog Pravilnika, ZoZP-om, ali i drugim propisima, trgovci mogu obavljati izravnu prodaju svojih proizvoda/usluga putem zastupnika. O računovodstvu zastupničke prodaje i poreznim obvezama možete pročitati u časopisu RRiF, br. 6/08., str. 20.

  1. Uvod
  2. Općenito o direktnoj (izravnoj) prodaji
  3. Odnos trgovca i zastupnika
  4. Odnos zastupnika i trgovca prema potrošaču (kupcu)
  5. Ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostorija trgovca
  6. Obveze trgovca glede primjene pravilnika
  7. Zaključak
Hashtags:
#Maloprodaja, #Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine, #TržišteIPropisi