Kupoprodaja uz pridržaj prava vlasništva prodavatelja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Kupoprodaja uz pridržaj prava vlasništva prodavatelja
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:

Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva je takav ugovor o kupoprodaji s klauzulom da će prodavatelj zadržati pravo vlasništva na stvari i poslije predaje kupcu u samostalan posjed, sve dok kupac ne isplati cijenu u cijelosti. Je li to jedno od mogućih rješenja u smanjivanju rizika na gubitku tražbine, odlučit ćete kad pročitate ovaj članak.

  1. Uvodne napomene
  2. Stvarnopravno motrište klauzule kupoprodajnog ugovora o pridržaju prava vlasništva
  3. Razlozi zbog kojih se ugovara klauzula pridržaja
  4. Suglasnost kupca
  5. Domašaj odredbe o odgodnom uvjetu
  6. Rizik
  7. Neki pojavni oblici klauzule
  8. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #ZOO