Postupak za zbrinjavanje EE otpada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Postupak za zbrinjavanje EE otpada
Stranica:
202.
Autor/i:
Sažetak:
Elektronička i električna oprema koja je mogući otpad za zbrinjavanje prema Pravilniku o gospodarenju elektroničkim i električnim uređajima i opremom (Nar. nov. br. 74/07., 133/08.) i za koje su neke pravne i fizičke osobe dobile koncesiju kao ovlašteni skupljači... sabirni centri...
Hashtags: