Posebnosti godišnjeg obračuna za 2009. u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2009. u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama poduzetnika koji se bave trgovinom u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima. Uvođenje stope PDV-a od 23% u kolovozu prošle godine odražava se i na godišnji obračun i zahtijeva posebnu pozornost kod obračuna predujmova, naknadnih popusta, povrata robe i sl., kada su se poslovni događaji zbivali u obračunskim razdobljima primjene različitih stopa PDV-a.

1. Pristup

2. Vrednovanje zalihe trgovačke robe

3. Predujmovi za robu

4. Naknadni popusti u trgovini na veliko i malo

5. Vrijednosno usklađivanje zaliha robe

6. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2009.

7. Zaključne napomene

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine