Posebnosti financijskih izvješća prijevozničkih djelatnosti za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Posebnosti financijskih izvješća prijevozničkih djelatnosti za 2009.
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnici koji se bave prijevozničkom djelatnošću vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema jednakim pravilima kao i ostali poduzetnici. No djelatnost kojom se bave ima i posebna obilježja. Prijevozničke djelatnosti nisu homogene, nego se međusobno razlikuju ovisno o tome što prevoze kao i kojim sredstvima prijevoz obavljaju. U ovom se članku obrađuju neke posebnosti poslovnih događaja koji su uobičajeni u takvim djelatnostima te osobitosti zaključnih knjiženja pri sastavljanju financijskih izvješća. Porezne se prijave, kao što su PD ili PDV-K, sastavljaju na uobičajeni način, o čemu smo pisali u RRiF-u, br. 1/10.

1. Uvod

2. Porezni položaj usluga prijevoza

3. Usluge prijevoza putnika

4. Računovodstvo prijevozničkih društava

5. Završna knjiženja

6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoPrijevoznika, #UslužneDjelatnosti