Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2009.
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Godišnji obračun u poljoprivredi uglavnom je jednak onome za druge djelatnosti, ali zbog toga što se u poljoprivrednoj proizvodnji odvijaju biološke aktivnosti, pri vrednovanju proizvoda iz te proizvodnje i biološke imovine vrijede druga pravila od onih u industriji. Posebnost obračuna u poljoprivredi su državne potpore u poljoprivredi koje se iskazuju u skladu s računovodstvenim standardima tako da se troškovima proizvodnje sučeljava pripadajući dio primljenih potpora za financiranje dugotrajne imovine. U provjeravanju postojanja imovine u poljoprivredi – popisu ili inventuri biološke imovine postupci i procjene prilagođavaju se naravi imovine. O tim su i drugim pripremnim poslovima koji prethode izradi godišnjih financijskih izvješća objavljeni naputci u RRiF-u, br. 11/09. i 12/09., dok su u br. 1/10. dane upute i o godišnjoj prijavi na dobitak (sastavljanje obrasca PD) i o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja.

1. Primjena računovodstvenih standarda u poljoprivredi

2. Kontrolni postupci prije sastavljanja godišnjeg obračuna i posebnosti popisa imovine u poljoprivredi

3. Obračun poljoprivredne proizvodnje

4. Promjene vrijednosti zaliha kratkotrajne biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda u računu dobitka i gubitka

5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje