Godišnja financijska izvješća u djelatnostima servisnih i sličnih usluga za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Godišnja financijska izvješća u djelatnostima servisnih i sličnih usluga za 2009.
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe, odnosno prodaju rezervnih dijelova, trajnih potrošnih dobara za održavanje, zamjenu, doradu ili obnovu (remont) predmeta koji se ponovo prodaju, itd. Računovodstveno praćenje takvih poslovnih događaja pretpostavlja nešto šire poznavanje elemenata kalkulacija, skladišnog poslovanja, poreznih propisa i blagajničkih poslova. Na slučajevima ćemo iz prakse objasniti neka porezno-bilančna rješenja koja su posebnost u servisnim djelatnostima te o kojima je trebalo voditi brigu pri evidentiranju poslovnih događaja tijekom 2009.

1. Uvodne napomene

2. Ustroj računovodstva servisa i zaštita potrošača

3. Zamjena dobara i troškovi popravka dobara u jamstvenom roku

4. Ustroj računovodstva servisa automobila

5. Nastanak porezne obveze kod servisnih usluga koje traju dva ili više obračunskih razdoblja

6. PDV na usluge servisiranja strancima, diplomatskim predstavništvima i inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz

7. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoServisa, #UslužneDjelatnosti