Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u graditeljstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u graditeljstvu
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

Kod sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja u graditeljstvu bitno je uzeti u obzir neke posebnosti koje se odnose na priznavanje prihoda i troškova, proces proizvodnje odnosno troškove koji se uključuju u taj proces kod investitora, troškove rezerviranja po danim jamstvima i sl. Detaljnije o računovodstvenom praćenju kao i posebnostima djelatnosti graditeljstva može se vidjeti u knjizi Građenje i nekretnine u prometu, IV. izdanje, 2007.

1. Uvod

2. Računovodstveno evidentiranje kod uslužnih graditelja

3. Računovodstveno evidentiranje kod investitora

4. Građenje u 2010.

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva