Godišnji obračun u komunalnim društvima i drugim korisnicima državnih potpora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Godišnji obračun u komunalnim društvima i drugim korisnicima državnih potpora
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Državne potpore pojavljuju se u različitim oblicima, ali uvijek imaju isti cilj – pomoći društvu da nabavi sredstva dugotrajne imovine ili da pokrije troškove. Potporama se potiču djelatnosti koje su od općeg značenja za društvo, a teško ih je financirati kao što je slučaj s poljoprivredom. Kod računovodstvenog i poreznog praćenja državnih potpora bitno je unaprijed razlučiti je li riječ o potpori za koju se pružaju protuusluge ili društvo za primljenu potporu davatelju potpore ne mora ništa ispuniti. O načinu praćenja i evidentiranja državnih potpora pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod

2. Vrste državnih potpora

3. Računovodstveno praćenje državnih potpora u komunalnom društvu

4. Ispostavljanje računa za usluge komunalnog društva

5. Objavljivanje podataka o državnim potporama

6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoKomunalaca